Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

 

DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ  INFORMUJE, ŻE

od dnia 1 marca do 27 marca 2024r. do godz. 1400

PRZYJMUJEMY  ZGŁOSZENIA UCZNIÓW
DO  KLASY  PIERWSZEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

  1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkoły jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie, złożone w sekretariacie Zespołu Szkół w Grzmiącej, Sportowa 2 (druk dostępny w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.zsgrzmiaca.pl.  
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 5 kwietnia 2024r. – tablica ogłoszeń przy sekretariacie w budynku szkoły.
 
 

DYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W GRZMIĄCEJ OGŁASZA 

ZAPISY   DZIECI   DO   PRZEDSZKOLA  

w dniach od   1 marca do   27  marca  2024r. do godz. 1400

  1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” złożony w sekretariacie Zespołu Szkół w Grzmiącej,  Sportowa 2 (druk dostępny w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.zsgrzmiaca.pl.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 5 kwietnia 2024r. – tablica ogłoszeń przy sekretariacie w budynku szkoły.