Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia

 
Lata 1958-1967
· W roku 1958/59 szkoła liczyła 135 uczniów, zatrudnionych było 4 nauczycieli.
· W roku 1964/65 do szkoły uczęszczało już 225 uczniów i zatrudnionych było 6 nauczycieli. Placówka posiadała 4 sale lekcyjne. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Klasy były przeładowane, liczyły po 45 uczniów. Kierownikiem szkoły był mgr Bolesław Chołuj.
· Z inicjatywy B. Chołuja powstał komitet organizacyjny budowy nowej szkoły.

Lata 1968-1977
· W marcu 1971 zakończono prace budowlane i rozpoczęły się prace wykończeniowo-porządkowe, do których włączyli się nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy wsi.
· W 1971 r. do użytku oddano nowoczesny dwupiętrowy budynek. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 417 uczniów, a pracę pedagogiczno-wychowawczą 15 nauczycieli.
· 1973r. – powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, która otrzymała imię generała Karola Świerczewskiego.
· 1974r. - powołano Gminnego Dyrektora Szkół, funkcję tę pełnił pan Andrzej Leszek.

Lata 1978- 1987
· 1984 r. -powołano Gminnego Inspektora Oświaty, funkcję tę pełnił pan Władysław Sojka. Stanowisko dyrektora objął mgr Anatol Kulon.
· 1986r. - otwarto nowoczesne przedszkole, którego dyrektorem była pani Irena Buzała.

Lata 1988- 1997
· 1991r.- w wyniku reorganizacji utworzono Szkołę Podstawową w Grzmiącej.
· W latach 1993 i 1995 przejęto szkoły filialne z Lubogoszczy i Czech.
· 1996r. – szkołę przejął Samorząd Gminy.
· Na potrzeby szkoły zaadoptowano pomieszczenia po byłym przedszkolu. Ogółem w budynkach znajdowało się 21 pomieszczeń, w tym 7 izb lekcyjnych, 13 pracowni przedmiotowych, 2 sale gimnastyczne z zapleczem, harcówka, galeria, gabinet pedagoga szkolnego połączony z gabinetem logopedycznym, gabinet pielęgniarki i
osobny gabinet stomatologiczny, biblioteka z 15 tys. woluminów, świetlica szkolna, kuchnia wykorzystywana na lekcjach techniki, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne oraz własna kotłownia. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków szkolnych znajdował się zespół obiektów sportowych: boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczną, kort tenisowy, bieżnia i skocznia.
· 1997r. - obchody 50-lecia szkoły. W roku jubileuszowym uczyło się w niej ponad 500 uczniów, zatrudnionych było 39 nauczycieli.
· Dokonano wymiany okien i zewnętrznie ocieplono budynek główny.
· Utworzono pracownię komputerową wyposażoną w 9 komputerów wraz z oprzyrządowaniem, drukarki i oprogramowanie.
· Otwarto pracownię do nauki języków obcych i wyposażono ją w telewizor z magnetowidem, magetofony.
· Powsatał gabinet logopedyczny i sala muzyczna wyposażona w instrumenty, kamerę, sprzęt muzyczny, fonotekę, wideotekę oraz specjalistyczną literaturę.
· Urządzono galerię, w której wystawiano prace uzdolnionej plastycznie młodzieży.

Lata 1998- 2007
·  Przekształcono Szkołę Podstawową o strukturze ośmioklasowej w sześcioletnią szkołę podstawową.
· Powołano Zespół Szkół w Grzmiącej, w skład którego weszły: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół- w wyniku konkursu -została pani mgr Irena Buzała.
· 2001r. – wynikiem decyzji MEN oddzielono fizycznie i administracyjnie Gimnazjum od Szkoły Podstawowej. Powstał Zespół Szkół, w skład którego weszły: Przedszkole, Szkoła Podstawowa.
· 2006 r. – na dyrektora powołano mgr Irenę Kobus. Pani dyrektor została wyłoniona w drodze konkursu.
· 2006 r. – benefis, odchodzącej na emeryturę, pani dyrektor Ireny Buzały. Jubilatka świętowała 35 lat pracy w szkole. „Bezmierny nasz dług wdzięczności" - tę myśl wyrazili 16 października goście, przyjaciele, młodzież i nauczyciele.

Lata 2008-2017
· W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została wykonana termomodernizacja budynku, dzięki której stał się on jednym z najładniejszych w okolicy i jednocześnie wizytówką gminy Grzmiąca.
· 2009r. - do użytku oddano halę sportową, kompleks boisk „Orlik” i plac zabaw dla dzieci.
· Pozyskano sprzęt sportowy do motoryki dużej i małej w ramach programu rządowego MEN „Radosna szkoła”.
· 2011/2012 – szkoła przystąpiła do Nowego SKO – pierwszego w Polsce i na świecie serwisu bankowości internetowej dla najmłodszych. Środki i odsetki gromadzone są na indywidualnych rachunkach dzieci. Istnieje również możliwość zakładania subkont na wybrane przez dziecko cele oszczędzania.
· Utworzono nowoczesną pracownię bioróżnorodności w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
· Doposażono pracownię informatyczną. Znajduje się w niej rzutnik i 17 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z czego 10 komputerów oraz drukarkę otrzymano w ramach projektu 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.
· 2013 r. - Pięciodniowy wyjazd szkoleniowy UKS Grzmiąca do szkoły piłkarskiej Ajaxu Amsterdam jako
główna nagroda w Konkursie Szkółek Piłkarskich NIVEA.
· 2015r. – utworzono gromadę zuchową jako Wielopoziomową Drużynę Harcerską, która rok później przekształciła się w 18 Gromadę Zuchową „Dzielne Liski”.
· 2016 r.-powołano Rzecznika Praw Ucznia. Został nim uczeń kl. V Szymon Gardzioła.
· 2017r. - dostosowano sieć szkół do nowego ustroju szkolnego, dwie ostatnie klasy
gimnazjalne włączono do Zespołu Szkół.
 

Rok 2017 - 2018
Od 1 września 2017r. do Szkoły Podstawowej włącza się Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Grzmiącej. Klasy dotychczasowego publicznego gimnazjum będą funkcjonowały do września 2019r. , zgodnie z nowym ustrojem szkolnym.
 

Rok 2018 - 2019
Postanowieniem Uchwały Rady Gminy od 1 września 2018r. została utworzona filia Szkoły Podstawowej w Grzmiacej wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Grzmiącej z siedzibą w Mieszałkach przy ul. Szkolna 11. Filia będzie obejmowała klasy I-III z oddziałem przedszkolnym.