Zespół Szkół w GrzmiącejDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ INFORMUJE,
ŻE OD DNIA 1 marca do 31 marca 2023r. do godz. 14:00 PRZYJMOWANE SĄ:

 ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” (druk  dostępny w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.zsgrzmiaca.pl), złożony w sekretariacie Zespołu Szkół w  Grzmiącej, ul. Sportowa 2.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 5 kwietnia 2023r. – tablica ogłoszeń przy sekretariacie w budynku szkoły. 
ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkoły jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie, złożone w sekretariacie Zespołu Szkół w Grzmiącej, ul. Sportowa 2.


Nasza szkoła uczestniczy w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu Szkoła została doposażonaw sprzęt o wartości 70.000 zł. 
Zapraszamy na nasz Instagram: zsgrzmiaca

Z życia szkoły

Podsumowanie Akcji - Dokarmiamy Sójki 2022/2023

Uczniowie Zespołu Szkół w Grzmiącej kolejny raz wzięli udział w Akcji – Dokarmianie Sójek zorganizowanej przez Nadleśnictwo Czaplinek. Celem akcji było zbieranie żołędzi przeznaczo...
czytaj więcej »

Teatr „Kurtyna” z Krakowa.

1 i 2 marca gościliśmy w szkole aktorów Teatru „Kurtyna” z Krakowa. Uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl  edukacyjno-profilaktyczny pt:,, Zaczarowany eliksir”, uczniow...
czytaj więcej »

Filmowe Walentynki

Film to zawsze idealny pomysł na wieczór także wieczór walentynkowy.   Szkolne Koło Filmowe zaprosiło  uczniów na projekcję filmu pt. ,,Siła ducha". Autentyczna his...
czytaj więcej »Przydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji i Nauki