Zespół Szkół w Grzmiącej


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA
w dniach od 1 marca do 31 marca 2022r.

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” (druk dostępny w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.zsgrzmiaca.pl), złożony w sekretariacie Zespołu Szkół w Grzmiącej, ul. Sportowa 2.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 kwietnia 2022r. – tablica ogłoszeń przy sekretariacie w budynku szkoły. 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA
1 marca do 31 marca 2022r. do godz. 14.00
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO
KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkoły jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie,
złożone w sekretariacie Zespołu Szkół w Grzmiącej, ul. Sportowa 2.

Praca plastyczna "Serce" wykonana przez dzieci
z Przedszkola w Grzmiącej.

Informacja
o procedurach COVID

W zakładce O SZKOLE - DOKUMENTY - PROCEDURY COVID19 - znajdują się wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Grzmiącej dotyczące Covid19.

Oświadczenie o braku objawów objawów chorobowych
i zgoda na pomiar temperatury.


Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Informacja dla rodziców / opiekunów uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023.

Do pobrania:


Karty historii


Wniosek o duplikat legitymacji, świadectwa szkolnego.


Oświadczenie do ZFŚS 2022r.

Pobierz pliki


Konkurs dla szkół podstawowych „Regularne oszczędzanie-klasowe wygrywanie z Bankiem Spółdzielczym w Białogardzie”

Kliknij na obrazek w celu przejścia do szczegółów.

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popeegerowskichPrzydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji Narodowej