Szkolne Koło PTTK przy Zespole Szkół w Grzmiącej

Szkolne Koło PTTK powstało z inicjatywy pani Anny Wójcik we wrześniu 2014 roku. W pracę Koła zaangażowały się również panie Iwona Westerlich i Wiesława Balon. Działaniom od początku przyświecały jasno wskazane cele: 
krzewienie turystyki i krajoznawstwa,
popularyzowanie aktywnych form wypoczynku – szczególnie wędrownictwa,
poszerzanie wiedzy o bliższej i dalszej okolicy ( jej kulturze, tradycji, historii).

W ramach Koła organizowane są systematycznie rajdy piesze, wyjazdy do kina, teatru, opery i dalsze kilkudniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
Obecnie Koło działa przy Zespole Szkół w Grzmiącej, skupia uczniów Szkoły Podstawowej, klas gimnazjalnych i absolwentów.