Szkolne Koło Filmowe


W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Filmowe, którego opiekunkami są panie: Anita Kreklau, Magdalena Pawłowska, Agnieszka Szpulak.
Zajęcia odbywaja się w świetlicy wiejskiej, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych pod nazwą FILMOWE PIĄTKI, a ich uczestnikami są uczniowie klas I – VI.
Planowane są również wyjazdy do kina lub teatru.
Nauczanie poprzez film, sztukę teatralną ma służyć wyzwoleniu ciekawości poznawczej, rozwijaniu wrażliwości moralnej i społecznej, wzbogacaniu światopoglądu.
Zajęcia mają na celu zaopatrywać uczniów w wiedzę z zakresu filmu, ale też realizować cele Programu Wychowawczo – Profilaktycznego – uczyć czym jest przyjaźń, miłość, dom rodzinny, tolerancja. Rozwijać wrażliwość i osobowość ucznia, uczyć uczestniczenia w
kulturze, wychowywać świadomego odbiorcę.