Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.
Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają
prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.
Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć dobry sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNYM  2017/18
Przewodnicząca – Natalia Bonkowska
Zastępca – Wiktoria Wołejko
Członkowie –
Wiktoria Piątek,
Dagmara Nadarzyńska,
Piotr Kujacz.
Opiekunowie: Karolina Bator, Danuta Biegańska


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE: diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,prowadzenie gabloty
Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;całoroczna akcja – „Przebieranie – nie pytanie” spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły;współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;współpraca z miejskimi instutacjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje charytatywne;udział w uroczystościach szkolnych działania wynikające z
aktualnej sytuacji.

I SEMESTR
Wrzesień

Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–7, klasy gimnazjalne wychowawcy i opiekun SU;Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły, aktualizacja regulaminu SU;Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek";Rozpoczęcie całorocznej akcji – „Przebieranie – nie pytanie”Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU.

Październik
Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły, Życzenia od Samorządu w czasie uroczystości szkolnej Halloween – konkurs na dynie i dyskoteka z  konkursami halloweenowymi; Przygotowanie gazetki ściennej o Grzmiącej na uroczystość 70 – lecia Szkoły Podstawowej w Grzmiącej.

Listopad
Andrzejki – dyskoteka szkolna;Przystąpienie do akcji „Góra Grosza”

Grudzień
Mikołajki – „Poczta świąteczna”Boże Narodzenie: wystrój holi, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły; Konkurs na ozdobę świąteczną

Styczeń
Bal karnawałowy;Podsumowanie akcji „Góra Grosza”; Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu
Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2017/2018.

II SEMESTR
Luty

Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono; Poczta walentynkowa.

Marzec
Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;

Kwiecień
Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego; Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;

Maj
Wybory „Cichy bohater Szkoły 2017” – wybieramy ucznia: pomocnego, bezinteresownego, uczynnego, z wysoką kulturą osobistą; Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy; Dyskoteka z okazji dni wiosny.

Czerwiec
Dzień Dziecka, Prawa Dziecka, Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018; Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym; Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2017/2018; Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.