Grupa 3-latków BIEDRONECZKI

mgr Teresa Rudnik
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 4-latków MOTYLKI

mgr  Magdalena Klessa
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 5-latków KRASNOLUDKI

mgr  Grażyna Watemborska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 6-latków SŁONECZKA

mgr Iwona Siwińska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 6 - latków w Filii Zespołu Szkół w Mieszałkach

Helena Ziętalak
nauczyciel wychowania przedszkolnego