Grupa 3-latków MISIE

mgr Joanna Węglowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 4-latków BIEDRONECZKI

mgr  Teresa Rudnik
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 5-latków MOTYLKI

mgr  Helena Ziętalak
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grupa 6-latków SÓWKI

mgr Mariola Borowik
nauczyciel wychowania przedszkolnego