Pracownicy dydaktyczni

1. Kobus Irena - Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć komputerowych
2. Kowalczyk Jolanta - Wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

3. Anderman Andrzej - nauczyciel muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych
4. Balon Wiesława - nauczyciel języka polskiego
5. Bator Karolina - nauczyciel wspomagający, zajęć rewalidacyjnych
6. Biegańska Danuta - nauczyciel bibliotekarz, historii
7. Brzozowska Barbara - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej
8. Buzała Tomasz - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć rewalidacyjnych
9. Domański Adrian - nauczyciel wychowania fizycznego
10. Gardzioła Anita - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
11.ankowska Danuta - nauczyciel języka polskiego
12. Jankowski Janusz - nauczyciel historii, geografii
13. Jezierska Katarzyna – nauczycie zajęć rewalidacyjnych
14. Kaczyńska Iwona - nauczyciel wspomagający
15. Knopik Małgorzata - nauczyciel matematyki
16. Koza Karol - nauczyciel języka angielskiego
17. Kreklau Anita -nauczyciel języka polskiego
18. Lasota Anna - Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, doradztwa zawodowego
19. Ks. Liman Tadeusz - nauczyciel religii
20. Lisińska Anna - Pedagog szkolny, n-l socjoterapii
21. Ludwiczak Anna - nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęć rewalidacyjnych
22. Niburska-Sitkiewicz Elżbieta - nauczyciel przyrody, biologii, zajęć rewalidacyjnych
23. Owczarski Mirosław - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć rewalidacyjnych
24. Pawłowicz Michał - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie
25. Płatek Małgorzata - nauczyciel fizyki, informatyki
26. Popowicz-Pawłowska Magdalena - nauczyciel matematyki
27. Regulska Celina - nauczyciel religii, logopeda
28. Rolniczak Karolina - nauczyciel języka niemieckiego
29. Rosiński Arkadiusz - nauczyciel matematyki
30. Rozmacińska Mariola- nauczyciel języka polskiego
31. Sitkiewicz Robert - nauczyciel języka niemieckiego
32. Szpulak Agnieszka - nauczyciel bibliotekarz, zajęć rewalidacyjnych
33. Trybulski Krzysztof – nauczyciel przyrody, logopeda
34. Westerlich Iwona - nauczyciel chemii, biologii
35. Węglowska Joanna – nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
36. Wójcik Tomasz - nauczyciel języka niemieckiego
37. Żurawska Danuta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych
38. Rudnik Teresa - nauczyciel wychowania przedszkolnego, grupa 3-4 - latków
39. Klessa Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego, grupa 4-5 - latków
40. Watemborska Grażyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego, grupa 5-latków
41. Siwińska Iwona - nauczyciel wychowania przedszkolnego, grupa 6-latków
42. Borowik Mariola - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
43. Górka Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
44. Stefan Krzysztof – nauczyciel religii
45. Zakrzewska Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
46. Ziętalak Helena – nauczyciel wychowania przedszkolnego


Pracownicy administracji i obsługi

1. Gałek Anna - Sekretarz szkoły
2. Nasiadka Teresa - Główna księgowa
3. Szymkowska Barbara - Księgowa
4. Adaśko Stanisław – Starszy Konserwator
5. Piątkowski Dariusz - Konserwator
6. Kasztelan Ewa - Starsza woźna
7. Margol Jolanta - Woźna
8. Regulska Małgorzata - Starsza woźna
9. Szustakiewicz Elżbieta - Starsza woźna
10. Szustakiewicz Dorota – Starsza woźna
11. Malec Leokadia – Woźna
12. Bakalarz Maria – Pomoc nauczyciela
13. Regulska Bogusława - Szefowa kuchni
14. Gumiela Tomasz -Kucharz
15. Karcz Maria - Pomoc kuchenna
16. Stalka Zofia – Pomoc kuchenna
17. Strzelec Magdalena – Intendent
18. Mordaka Jan – Konserwator
19. Mordas Anna – Starsza woźna