Pracownicy dydaktyczni

Kowalczyk Jolanta - Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Rosiński Arkadiusz - Wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

Anderman Andrzej - nauczyciel muzyki, informatyki, techniki
Balon Wiesława - nauczyciel języka polskiego
Bator Karolina - nauczyciel wspomagający, zajęć rewalidacyjnych
Buzała Tomasz - nauczyciel wychowania fizycznego
Borowik Mariola - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Chabros Anna - nauczyciel świetlicy
Domański Adrian - nauczyciel wychowania fizycznego
Gardzioła Anita - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
Górka Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ks. Gruszkowski Robert - nauczyciel religii
Jankowska Danuta - nauczyciel języka polskiego
Jankowski Janusz - nauczyciel historii, geografii
Klessa Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kobus Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Koza Karol - nauczyciel języka angielskiego
Kreklau Anita -nauczyciel języka polskiego
ks. Liman Tadeusz - nauczyciel religii
Lasota Anna - nauczyciel wspomagający, doradztwa zawodowego
Lisińska Anna - Pedagog szkolny
Ługom-Ludwiczak Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych
Niburska-Sitkiewicz Elżbieta - nauczyciel przyrody, biologii, zajęć rewalidacyjnych
Owczarski Mirosław - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
Płatek Małgorzata - nauczyciel fizyki, informatyki
Popowicz-Pawłowska Magdalena - nauczyciel matematyki, zajęć rewalidacyjnych
Regulska Celina - nauczyciel religii, logopeda
Rudnik Teresa - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Rolniczak Karolina - nauczyciel języka niemieckiego
Rozmacińska Mariola- nauczyciel języka polskiego
Sawicka Helena – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sitkiewicz Robert - nauczyciel języka niemieckiego
Szpulak Agnieszka - nauczyciel bibliotekarz, zajęć rewalidacyjnych
Trybulski Krzysztof – logopeda
Westerlich Iwona - nauczyciel chemii, biologii
Węglowska Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Zakrzewska Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Żurawska Danuta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pracownicy administracji i obsługi

Adaśko Stanisław – Starszy Konserwator
Bakalarz Maria – Pomoc nauczyciela
Borowik Gabriela - Pomoc administracyjna, wz - Sekretarz szkoły
Gałek Anna - Sekretarz szkoły
Gałek Joanna - Intendent
Gumiela Tomasz -Kucharz
Karcz Maria - Pomoc kuchenna
Margol Jolanta - Woźna
Mordaka Jan – Konserwator
Mordas Anna – Starsza woźna
Nasiadka Teresa - Główna księgowa
Piątkowski Dariusz - Konserwator
Regulska Bogusława - Szefowa kuchni
Regulska Małgorzata - Starsza woźna
Stalka Zofia – Pomoc kuchenna
Szustakiewicz Dorota – Starsza woźna
Szustakiewicz Elżbieta - Starsza woźna
Szymkowska Barbara - Księgowa