Pracownicy dydaktyczni

Kowalczyk Jolanta - Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Rosiński Arkadiusz - Wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

Balon Wiesława - nauczyciel języka polskiego
Bator Karolina - nauczyciel wspomagający, zajęć rewalidacyjnych
Buzała Tomasz - nauczyciel wychowania fizycznego
Borowik Mariola - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Chabros Anna - nauczyciel zaj. rewalidacyjnych, 
Domański Adrian - nauczyciel wychowania fizycznego
Gardzioła Anita - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
Górka Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Jankowska Danuta - nauczyciel języka polskiego
Jankowski Janusz - nauczyciel historii, geografii, wos
Klessa Magdalena - nauczyciel wychowania przedszkolnego
ks. Mariusz Kuropatnicki - nauczyciel religii
Kobus Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Koza Karol - nauczyciel języka angielskiego
Kreklau Anita -nauczyciel języka polskiego
Lasota Anna - nauczyciel wspomagający, doradztwa zawodowego, pedagog specjalny
Lisińska Anna - pedagog szkolny
Ługom-Ludwiczak Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych
Niburska-Sitkiewicz Elżbieta - nauczyciel przyrody, biologii, zajęć rewalidacyjnych
Owczarski Mirosław - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
Płatek Małgorzata - nauczyciel fizyki, informatyki
Popowicz-Pawłowska Magdalena - nauczyciel matematyki, zajęć rewalidacyjnych
Regulska Celina - nauczyciel religii, logopeda
Rudnik Teresa - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Rolniczak Karolina - nauczyciel języka niemieckiego
Rozmacińska Mariola- nauczyciel języka polskiego
Sawicka Helena – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sitkiewicz Robert - nauczyciel języka niemieckiego, wdż
Szpulak Agnieszka - nauczyciel bibliotekarz, zajęć rewalidacyjnych
Trybulski Krzysztof – logopeda
Westerlich Iwona - nauczyciel chemii, biologii
Węglowska Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Zakrzewska Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Żurawska Danuta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pracownicy administracji i obsługi

Adaśko Stanisław – starszy Konserwator
Bakalarz Maria – pomoc nauczyciela
Borowik Gabriela - sekretarz szkoły
Gałek Anna - pomoc administracyjno-księgowa
Gałek Joanna - intendent
Gumiela Tomasz -kucharz
Karcz Maria - starsza woźna
Klepczarek Ewa - starsza woźna
Kowalczyk Jolanta - starsza woźna
Margol Jolanta - starsza woźna
Nasiadka Teresa - główna księgowa
Piątkowski Dariusz - konserwator
Stalka Zofia – Pomoc kuchenna
Szustakiewicz Dorota – starsza woźna
Sztarbała Danuta - starsza woźna
Szymkowska-Jędrzejczyk Barbara - specjalista ds. płac
Żukowska Kamila - kucharz