Zgłoszenia do szkoły

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ INFORMUJE,
ŻE OD DNIA 1 marca do 31 marca 2023r. do godz. 14:00 PRZYJMOWANE SĄ:

 
 
ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkoły jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie, złożone w sekretariacie Zespołu Szkół w Grzmiącej, ul. Sportowa 2.
 ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” (druk  dostępny w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.zsgrzmiaca.pl), złożony w sekretariacie Zespołu Szkół w  Grzmiącej, ul. Sportowa 2.
 
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 5 kwietnia 2023r. – tablica ogłoszeń przy sekretariacie w budynku szkoły.