Koło Polonistyczne i Recytatorskie


Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności redagowania tekstów i doskonaleniu warsztatu pisarskiego. Uczniowie głośno prezentują wybrane utwory literackie. Zajęcia przygotowują też uczniów do konkursów, a także udziału w uroczystościach organizowanych przez szkołę. Spotkania odbywają się we wtorki i piątku o godz. 13.40.
Opiekunem koła jest Anna Wójcik.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki