Koło Polonistyczne "RYM"

"JĘZYK POLSKI JEST PRZYJAZNY
MERDA OGONKAMI"

                                        LoesjeZajęcia są skierowane do uczniów klas V-VII, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego. Odbywają się w czwartki na 7. godzinie lekcyjnej, ale także według potrzeb uczniów: przygotowanie do konkursów, imprez i uroczystości szkolnych. Głównym celem pracy koła jest doskonalenie sprawności w
posługiwaniu się językiem  w warstwie słownej i pisemnej, propagowanie języka literackiego wśród uczniów,
wyrabianie postawy odpowiedzialności za słowo i troski o jego urodę. W ramach koła działa także Klub Poetycki „Pegazik” i sekcja dziennikarska „Głosu Niebieskich Mundurków”. Aktywność literacka uczniów owocuje sukcesami w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Co roku powiększa się grono laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
literackiego „Niektórzy lubią poezję...” oraz Powiatowego Literackiego Konkursu na Baśń. Kilku uczniów zdobyło tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, inni wyróżnienia w ogólnopolskim „Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów”. Ważnym osiągnięciem jest zdobycie przez uczennicę tytułu finalisty za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Polonus”. Członkowie koła z zaangażowaniem przygotowują prace literackie na konkursy okolicznościowe związane z obchodami 70-lecia Szkoły, biorą udział  w przedstawieniach szkolnych.
Poprzez swoją twórczość uczniowie promują szkołę. Ich utwory były prezentowane podczas uroczystości szkolnych, publikowane na stronie szkoły, w biuletynie przygotowanym z okazji jubileuszu szkoły oraz w tomikach poezji, wydanych przez organizatorów konkursów poetyckich.
Tematykę pracy koła planuje się tak, aby stwarzać uczniom możliwość rozwoju talentów literackich, zainteresowań przedmiotowych, udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

                                                                                                                          Mariola Rozmacińska

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki