SUKCES MŁODYCH SPORTOWCÓW

Uczniowie naszej szkoły zajęli 2. miejsce w konkursie „Wyzwania Grassroots” To ogólnopolska inicjatywa realizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej skierowana do uczniów szkół podstawowych. Projekt polegał na realizowaniu konkursowych wyzwań, które zaangażują uczniów w aktywność fizyczną i pobudzą ich kreatywność.

 

Celem Konkursu było promowanie i popularyzacja sportu oraz piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizacja środowisk szkolnych.

Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy, gry edukacyjne, a Szkoła Voucher o wartości 4.000 zł na sprzęt sportowy.

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom: Panu Tomaszowi Buzale oraz Panu Adrianowi Domańskiemu.