Rada Rodziców

1. Przewodnicząca – Aleksandra Cygan

2. Zastępca – Kinga Drapała

3. Skarbnik
– Katarzyna Kwiatek – Chojnicka

4. Członek – Rafał Rolniczak

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,
informuję, że, w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:
• warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
• zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
• indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy, zajmujący się ww.
problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 17.00.
Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.
Poniżej podaję dane do kontaktu:
telefonicznie:
- Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542
- Monika Piątkowska – tel. 91 44 27 563
osobiście:
- Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10.                                  Zachodniopomorski Kurator Oświaty
                                 Magdalena Zarębska - Kulesza

Kontakt telefoniczny 516 128 227


Pedagog szkolny dostępny w godzinach:

Anna Lasota                                  Anna Lisińska

Poniedziałek                                                          Poniedziałek
  8.00 - 8.55                                                            8.00 - 13.00
10.45 - 12.50
 
  Wtorek                                                                Wtorek
9.50 - 11.50                                                          10.00 - 14.30

    Środa                                                                    Środa
9.50 - 11.50                                                         11.00 - 12.45
                                                                            13.30 - 15.00

  Czwartek                                                              Czwartek
8.00 - 9.50                                                            10.00 - 14.30

  Piątek                                                                  Piątek 
10.45 - 12.45                                                       8.00 - 12.45
13.40  - 14.40