Rada Rodziców

Przewodnicząca – ALEKSANDRA CYGAN

Zastępca Przewodniczącej – KATARZYNA  KWIATEK - CHOJNICKA

Sekretarz – KINGA ŻUPRAŃSKA

Skarbnik – ANNA CZERW


Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,
informuję, że, w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:
• warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
• zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
• indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy, zajmujący się ww.
problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 17.00.
Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.
Poniżej podaję dane do kontaktu:
telefonicznie:
- Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542
- Monika Piątkowska – tel. 91 44 27 563
osobiście:
- Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10.                                  Zachodniopomorski Kurator Oświaty
                                 Magdalena Zarębska - Kulesza


Kontakt telefoniczny 516 128 227


Pedagog szkolny dostępny w godzinach:
Anna Lisińska

Poniedziałek
8.00 - 12.30

Wtorek
10.00 - 12.30
13.30 - 15.00

Środa
11.00 - 15.00

Czwartek
9.00 - 14.00

Piątek
08.00 - 11.50
12.35 - 13.00