Wymiana międzynarodowa

2022-12-16 07:24:23

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Grzmiącej nawiązała współpracę ze szkołą w Hamburgu (Katholische Schule Bergedorf ). Ta innowacja będzie polegała na wymianie korespondencyjnej ( listów, maili, kartek świątecznych) z uczniami z Niemiec. To nowe doświadczenie pozwoli naszym uczniom na poznanie kultury i tradycji naszych zachodnich sąsiadów. W projekt zaangażowanych jest dziewięć osób z klas V i VI. Opiekunem projektu jest pani Karolina Rolniczak.

Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami.

« powrót