REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

2023-04-25 07:10:41

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

 

 

 1. I.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU
  1. Organizator: Zespół Szkół w Grzmiącej.
  2. Koordynatorzy: Mariola Rozmacińska, Krzysztof Trybulski
  3. Konkurs jest elementem projektu: „Cztery pory roku
   w obiektywie”.
  4. Przedmiot Konkursu:  wykonanie fotografii związanych
   z podanym tematem.
  5. Temat : Wszystkie kolory wiosny.

UWAGA! Interpretacja tematu zależy od uczestników Konkursu.

 1. Forma: indywidualna.
 2. Cele:
 • rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
 • kształcenie wrażliwości artystycznej,
 • rozbudzanie zainteresowań fotografią,
 • promocja uczniowskich talentów.
 1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w głównym holu oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły: zsgrzmiaca.pl  

II.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas I-VIII.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie
  3 fotografie.
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie, nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
 4. Fotografie w postaci pliku cyfrowego należy wysłać na adres: m.rozmacinska@gmail.com
 • Należy oczekiwać potwierdzenia ze strony odbiorcy, które będzie dowodem na to, że praca została odebrana.
 • Opis wiadomości:

- temat – konkurs fotograficzny,

- treść – imię i nazwisko uczestnika, klasa,

- prace przesyłamy w załączniku.

 1. III.  KRYTERIA OCENY
  1. Zgodność z tematem.
  2. Ogólne wrażenie artystyczne.
  3. Pomysłowość, oryginalność w interpretacji tematu Konkursu.
  4. Jakość zdjęć.
 2. IV.      TERMINARZ
  1. Przyjmowanie prac fotograficznych do Konkursu do 21 maja 2023r.
  2. Powołanie Jury i ocena zgłoszonych fotografii do 31 maja 2023r.
  3. Wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac
   1 czerwca 2023r.
 3. V.        JURY
  1. Wszystkie nadesłane zdjęcia podlegają ocenie Jury.
  2. Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 4. VI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury 

« powrót