PLANETOBUS

2019-05-14 19:34:00

Planetobus odwiedził Zespół Szkół w Grzmiącej w dniach 9-10 maja 2019. Pokazy zobaczyło ok. 420 osób ( uczniowie i nauczyciele). Uczestnicy to dzieci 5-6 letnie z grupy przedszkolnej, uczniowie klas I- VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych.  Gościliśmy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Iwina oraz Mieszałek. Mieszkańcy mieli okazję oglądać pokazy Planetobusa w czwartek (09.05.19) w godzinach popołudniowych.

Już samo przekraczanie wejścia do planetarium kojarzyło się uczniom (zwłaszcza młodszym) z magicznym wkraczaniem do innej, nieznanej przestrzeni. Uczniowie wskazywali na bardzo dobre animacje planet, na budzący zainteresowanie sposób zaprezentowania niektórych konstelacji i pochodzenia ich nazw. Pokaz dał im odczuć, jakie odległości dzielą różne punkty w naszej galaktyce. Bardzo wielu uczniów podkreślało, że obok wyjątkowych możliwości technicznych kopuły, bardzo dużą zaletą prezentacji był sposób przekazywania informacji przez prowadzących – budził zainteresowanie, był bardzo merytoryczny. Podkreślali też fakt, że to oni decydowali o kolejnych elementach pokazu (wybór planet i kierunku podróży). Czuli się ważnymi uczestnikami tej niesamowitej lekcji.

Z pewnością komentarze uczniów po obejrzeniu pokazu świadczą o tym, że nie pozostawił on nikogo obojętnym, budził bardzo duże emocje. Możliwość zobaczenia tak ogromnych przestrzeni poruszała bardzo. Zaskoczyło to, że ustawiona w sali kopuła, choć intrygowała, nie zapowiadała tak prawie realnej podróży w odległe zakamarki naszej galaktyki i dalej. Uczniowie w relacjach podkreślali wysoką jakość oglądanych obrazów, które mogli nie tylko zobaczyć, ale i odczuć przez wielość bodźców (światło, dźwięk, ruch).

Wizyta z pewnością rozbudziła zainteresowania uczniów, zmotywowała do samodzielnego poszukiwania informacji, rozbudowania swojej wiedzy. Zachęciła ich do odszukiwania konstelacji nocą. Uczniowie często wskazywali na wyjątkowość takiej lekcji w szkole, że zapamiętają ją na długo. Narzekali trochę, że pokaz mógłby być dłuższy, ponieważ opuszczali kopułę z pewnym niedosytem. Jesteśmy przekonani, że materiały, które uczestnicy pokazu otrzymali, ale też informacje, w które zostali wyposażeni, są dla nich narzędziem, dzięki któremu z łatwością mogą rozwijać swoje zainteresowanie tematem.

« powrót