Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej

2021-09-07 15:13:10

Pierwszego września w Zespole Szkół w Grzmiącej, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, odbyło się pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej. Uroczyste ślubowanie w obecności wójta Gminy Grzmiąca - Patryka Makowskiego, zastępcy wójta - Aleksandry Lachowskiej i przewodniczącej Rady Rodziców - Aleksandry Cygan, ale też pod czujnym okiem rodziców,  złożyło trzydzieścioro troje pierwszaków. Po ślubowaniu dyrektor szkoły - Jolanta Kowalczyk dokonała aktu pasowania symbolicznym ołówkiem. Następnie pierwszoklasiści potwierdzili swoje wstąpienie do społeczności szkolnej odciskiem palca w księdze pamiątkowej Szkoły.  Miłym elementem uroczystości było ślubowanie złożone dzieciom przez ich rodziców.

Po części oficjalnej nowi uczniowie naszej Szkoły usłyszeli od dyrektora i wójta Gminy gratulacje oraz życzenia szkolnych sukcesów, zaś p. Aleksandra Cygan wręczyła upominki ufundowane na tę okazję przez Radę Rodziców, dyrektora szkoły i rodziców uczniów.

« powrót