Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

2019-06-11 19:31:29

Na 561 szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim 8 i 11 miejsce - sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Grzmiącej w Ogólnopolskim Turnieju BRD. Jak co roku Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego organizują Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.Turniej ten organizowany jest w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo) oraz grupa II – pozostali uczniowie.Uczestnicy poszczególnych eliminacji rozwiązują testy teoretyczne, wykonują zadania praktyczne (jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej). Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2 Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych
3. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
4. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Turniej ma charakter wieloetapowy i jest organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
W tym roku nasza młodzież ze Szkoły Podstawowej awansowała aż do etapu wojewódzkiego i do tego w dwóch kategoriach.
Skład naszych drużyn:
Grupa I:
Anastazja Burak
Wiktoria Kąkol
Oskar Rozperski
Patryk Świderski

Grupa II:
Piotr Balon
Kacper Giżycki
Maciej Kuczerka

Droga do sukcesu wyglądała następująco:

1. Etap gminny w Szkole Podstawowej w Iwinie (9 maja 2019)

SP Grzmiąca (grupa I) - I miejsce
Oskar Rozperski - I miejsce
Patryk Świderski - II miejsce
Wiktoria Kąkol - III miejsce

SP Grzmiąca (grupa II) - I miejsce
Piotr Balon - I miejsce
Kacper Giżycki - II miejsce
Maciej Kuczerka - III miejsce

2. Etap powiatowy w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku (11 maja 2019)

SP Grzmiąca (grupa I) - I miejsce
Patryk Świderski - I miejsce
Oskar Rozperski - II miejsce
Wiktoria Kąkol - III miejsce

SP Grzmiąca (grupa II) - I miejsce
Kacper Giżycki- II miejsce
Piotr Balon- III miejsce

3. Etap wojewódzki w ZORD Koszalin (21 i 22 maja 2019)
Na 561 (!!!) szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim:
SP Grzmiąca (grupa I) - VIII miejsce na 13 drużyn
SP Grzmiąca (grupa II) - XI miejsce na 20 drużyn

Naszych uczniów do turnieju przygotowywał pan Andrzej Anderman.

« powrót