Najważniejsze dla wszystkich uczniów święto - Dzień Dziecka

2019-06-11 19:52:14

Najważniejsze dla wszystkich uczniów święto -  Dzień Dziecka obchodziliśmy uroczyście w Zespole Szkół w Grzmiącej dnia 31.05.2019 r. Był to także dzień bez nauki, książek i sprawdzianów, a więc tym wspanialszy dla każdego małego i większego dziecka. O godzinie 08:30 rozpoczął się apel, na którym dyrektor szkoły, Pani Irena Kobus złożyła dzieciom serdeczne życzenia, a także zapoznała wszystkich z planem uroczystości. Następnie przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Aleksandra Cygan również serdecznie wszystkich powitała. Podała także szczegółowy plan imprezy, która miała mieć formę turnieju klas w dwóch kategoriach: Konkurencje sportowe oraz Quizomania.


Trzy zwycięskie klasy miały otrzymać nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 500,00 zł

II miejsce – 300,00 zł

III miejsce – 100,00 zł

Pieniądze te uczniowie mogli przeznaczyć np. na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Jury konkursowe, złożone z nauczycieli i rodziców, przyznawało klasom także dodatkowe punkty za ciekawy ubiór oraz gromki aplauz swoich drużyn. Tak cenne nagrody sprawiły niezwykle zaciętą, ale także uczciwą rywalizację. W każdej konkurencji należało wykazać się: zręcznością sprytem, wytrzymałością i oczywiście wszechstronną wiedzą.

Wszystkie klasy starały się zaprezentować jak najlepiej, a zwycięzcami zostali:

I miejsce – uczniowie z Filii w Mieszałkach,

II miejsce – klasa VII b,

III miejsce – klasa I.

Ukoronowaniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców, złożony ze świeżych owoców warzyw oraz pysznej lemoniady, a także posiłek w postaci pieczonej kiełbaski z bułką. W finałowej części dnia Pan Patryk  Makowski, Wójt Gminy Grzmiąca oraz Pani Aleksandra Lachowska, Sekretarz Gminy złożyli wszystkim dzieciom bardzo ciepłe i serdeczne życzenia, a także gratulacje laureatom turnieju klas.

Wszystkie dzieci gorąco dziękują nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie dla nas tak ciekawego, niesamowitego Dnia Dziecka.

 

 

Szymon Bielecki klasa VII b

« powrót