KONKURSU FOTOGRAFICZNY - Różne oblicza zimy.

2023-02-04 11:51:13

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1. I.                ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU
  1. Organizator: Zespół Szkół w Grzmiącej.
  2. Koordynatorzy: Mariola Rozmacińska, Krzysztof Trybulski
  3. Konkurs jest elementem projektu: „Cztery pory roku
   w obiektywie”.
  4. Przedmiot Konkursu:  wykonanie fotografii związanych
   z podanym tematem.
  5. Temat : Różne oblicza zimy.

UWAGA! Interpretacja tematu zależy od uczestników Konkursu.

 1. Forma: indywidualna.
 2. Cele:
 • rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
 • kształcenie wrażliwości artystycznej,
 • rozbudzanie zainteresowań fotografią,
 • promocja uczniowskich talentów.
 1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w głównym holu oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły: zsgrzmiaca.pl  
 2. II.              WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas I-VIII.
  2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie
   3 fotografie.
  3. Prace powinny być wykonane samodzielnie, nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
  4. Fotografie w postaci pliku cyfrowego należy wysłać na adres: m.rozmacinska@gmail.com
 • Należy oczekiwać potwierdzenia ze strony odbiorcy, które będzie dowodem na to, że praca została odebrana.
 • Opis wiadomości:

ü temat – konkurs fotograficzny,

ü treść – imię i nazwisko uczestnika, klasa,

ü prace przesyłamy w załączniku.

 1. III.            KRYTERIA OCENY
  1. Zgodność z tematem.
  2. Ogólne wrażenie artystyczne.
  3. Pomysłowość, oryginalność w interpretacji tematu Konkursu.
  4. Jakość zdjęć.
 2. IV.            TERMINARZ
  1. Przyjmowanie prac fotograficznych do Konkursu do 28 lutego.
  2. Powołanie Jury i ocena zgłoszonych fotografii do 21 marca.
  3. Wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac do 30 marca.
 3. V.              JURY
  1. Wszystkie nadesłane zdjęcia podlegają ocenie Jury.
  2. Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 4. VI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

 

 

« powrót