Działajmy razem!

2019-03-12 19:49:00

   Niezaprzeczalnie internet dał nam narzędzie do podboju świata bez wychodzenia z domu. Globalna sieć niesie ze sobą wspaniałe możliwości: zdobywania informacji, kontaktów i wymiany poglądów z innymi ludźmi z całego świata, przesyłania danych, zamawiania towarów - począwszy od bułek a na bilecie lotniczym skończywszy, publikowania swojej twórczości, jak również realizowania wielu innych działań szybko, sprawnie i dla nieograniczonej rzeszy odbiorców.

  Niestety, wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń, szczególnie wśród najmłodszych. Mowa tu głównie o uzależniającej sile internetu. Jest ona zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, postępów w nauce, zainteresowań, funkcjonowania społecznego i relacji w rodzinie.

  Niepokojące są badania, które stwierdzają, że dzieci zaczynają korzystać z Internetu w coraz młodszym wieku – pierwszy kontakt z tym medium ma miejsce miedzy 7. a 11. rokiem życia. W Polsce przeciętny wiek logowania do sieci to już 9 lat.

  Konieczne jest więc podjęcie działań zapewniających dzieciom bezpieczne korzystanie z Sieci. Dlatego w roku 2019 Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był pod hasłem „Działajmy razem”. Każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem pozytywnym i pozbawionym zagrożeń, bo każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Uświadamianie niebezpieczeństw, wskazywanie miejsc, w których dzieci są najbardziej narażone, również opracowywanie i wdrażanie różnych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom to podstawowe zagadnienia wychowawczego i profilaktycznego programu edukacyjnego zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. Taki program został został opracowany również w naszej szkole. Jego realizatorami byli nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele prowadzący informatykę i zajęcia komputerowe. Szczególnym zaangażowaniem w tym temacie wykazały się panie: Mariola Rozmacińska, Anita Kreklau oraz nauczyciele bibliotekarze: Agnieszka Szpulak i Danuta Biegańska. 

Cele programu, który adresowany był do całej społeczności szkolnej, to: pobudzenie uczniów, nauczycieli, rodziców do podejmowania aktywności w zakresie problematyki bezpieczeństwa w Internecie, a także przeciwdziałanie negatywnym aspektom zachowania, budowanie wzajemnych relacji, kształtowanie właściwych postaw i odpowiedzialności oraz poszerzanie kompetencji społecznych.

Podczas zajęć komputerowych i lekcji informatyki uczniowie dyskutowali na temat bezpieczeństwa w sieci oraz konsekwencji prawnych wynikających z łamania zasad etykiety internetowej. Wychowawcy w klasach 4-8 oraz gimnazjalnych rozmawiali na temat cyberprzemocy.

Klasy 6a i 6b dyskutowały na temat „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” podczas lekcji języka polskiego zorganizowanej przez panią Mariolę Rozmacińską. Debatę poprzedziło czytanie i oglądanie treści poszerzających wiedzę o bezpieczeństwie w internecie zamieszczonych na stronie sieciaki.pl („Zabezpiecz swój komputer”, „Netykieta”, „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”).

  Pani Mariola Rozmacińska była także organizatorką klasowego konkursu poetyckiego - zadaniem jego uczestników było zredagowanie dwuwiersza (z zastosowaniem rymów parzystych) na temat „Bezpiecznie w wirtualnym świecie”. Na konkurs wpłynęło 19 prac z obu klas. Laureaci to: Oliwia Kreklau, Oliwia Chojnicka, Karolina Grudzińska, Natalia Bonkowska i Martyna Kozłowska. Prace:

 1. Hejtu fala
  Wszystkich powala!
 2. Uważaj na znajomych w sieci,
  mogą nie być to wcale dzieci.
 3. W Internecie przyjaciela niełatwo znaleźć.
  Gdy go spotkasz, możesz się zawieść.
 4. Znanych i nieznanych osób w Sieci,
  nie traktuj jak śmieci.
 5. W sieci chcesz być bezpieczny?
  dobre zabezpieczenie komputera to sposób konieczny.

Laureatów nagrodzono ocenami z przedmiotu.

    Uczniowie klasy 1 obejrzeli bajkę edukacyjną „Mój przyjaciel Necio”, aby potem przy muzyce Necio RAP wykonać kilka figur w rytmie hip-hopu. Oglądając atrakcyjne kreskówki „3…2…1…Internet”, klasa 3 poznała możliwości bezpiecznego korzystania z sieci oraz dowiedziała się, jak radzić sobie w sytuacjach ryzykownych, obejmujących: cyberprzemoc, spotkania z osobami znanymi wyłącznie z internetu, upublicznianie danych osobowych, piractwo w sieci czy nadmierne korzystanie z internetu.

« powrót