Dni Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem”

2020-02-14 07:48:00

11 lutego 2020r. w całej Europie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską 2004r. Działania DBI realizowane były pod hasłem „Działajmy razem”. Szkoła Podstawowa w Grzmiącej po raz kolejny włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji, w celu podwyższenia poziomu wiedzy i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W tym roku realizowane były różnorodne działania:

- Dwukrotnie przeprowadzony został konkurs w holu szkoły dla wszystkich uczniów. Chętni odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, a nagrodą  była naklejka uczestnika akcji oraz słodki upominek.

- Nauczyciele zajęć  komputerowych przeprowadzili lekcje w oparciu o scenariusze DBI. Dodatkowo uczniowie klas V wykonali plakaty, które wywieszone zostały na gazetce ściennej.

- Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat zagrożeń w sieci i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa odbyły się lekcje języka polskiego: z klasami VII – projekt „Bezpiecznie w sieci” - przygotowanie oraz odegranie scenek na wybrany temat (Nadużywanie Internetu, Cyberprzemoc, Nieznajomy w sieci, Szacunek w sieci, Ochrona prywatności w sieci); z klasami VIII – redakcja listu otwartego do rówieśników na temat Bezpieczeństwa w sieci.

      - W świetlicy szkolnej przeprowadzono pogadankę z uczniami  konkurs plastyczny nt.: „Wirus komputerowy”. Laureaci konkursu to:

W kategorii klas I-III: I miejsce – Antoni Ługom kl. II

                                II miejsce – Aleksandra Kwiatkowska kl. IIIa

                                III miejsce – Aleksandra Bator kl. II

W kategorii klas IV-VIII: I miejsce – Adam Skakuj kl. Vb

                                   II miejsce – Wiktoria Kąkol kl. VIb

                                   III miejsce – Miłosz Adasiak kl. Via

Zaangażowaniem w przeprowadzenie powyższych działań wykazali się nauczyciele: pani Mariola Rozmacińska, pani Anna Ludwiczak, pani Irena Kobus, pani Małgorzata Płatek, pan Andrzej Anderman, pan Arkadiusz Rosiński i pani Agnieszka Szpulak. Dziękujemy.

Mimo, iż systematycznie propagujemy działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu podczas zajęć, jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych inicjatyw wzbogaciliśmy świadomość uczniów, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, iż nasi uczniowie unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem. Poprzez aktywny udział w zajęciach skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad problemem uzależnienia od życia w sieci. Wierzymy, że nasi uczniowie będą z głową surfować po zawiłościach internetowej pajęczyny.

« powrót