Bezpieczeństwo uczniów

2018-10-02 07:41:38

 Dnia 14.09.2018 r., w Zespole Szkół w Grzmiącej odbył się apel poświęcony bezpieczeństwu uczniów na terenie placówki oraz przestrzeganiu regulaminu szkoły.

Pani Irena Kobus, Dyrektor szkoły przypomniała uczniom zasady związane z przebywaniem dzieci na terenie Zespołu Szkół i zakazem jego opuszczania, od momentu przybycia do szkoły, aż do zakończenia zajęć lekcyjnych. Zebrani wysłuchali także podstaw kultury, higieny oraz zasad współżycia w dużej grupie, jaką jest społeczność szkolna. Apel miał za zadanie zapobiec niepożądanym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży tak, by czas spędzony w szkole był bezpieczny, poświęcony nauce i rozwojowi uczniów.

 

                                                                                                                    Danuta Jankowska

« powrót