Święto Niepodległości

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani ma prawo do przyszłości”

                                                                                                                           Józef Piłsudski

 

 

 

 

 

Sto piątą rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, społeczność Zespołu Szkół w Grzmiącej uczciła 10.11.2023 r. uroczystym apelem, poświęconym temu wydarzeniu historycznemu.

Uczniowie oraz nauczyciele zebrali się na udekorowanej narodowymi barwami hali, aby obejrzeć i wysłuchać montażu poetycko - muzycznego w wykonaniu koleżanek i kolegów  z przedszkola oraz klas I – VIII. Utwory nawiązywały do burzliwej przeszłości naszego kraju, latach niewoli i dążeń Polaków do wyzwolenia ojczyzny.

Wiersze nawiązujące do Święta Niepodległości, przypomniały jak ważny dla każdego Polaka powinien być to dzień. Największym aplauzem publiczność nagrodziła najmłodszych artystów, ale każdy występ został nagrodzony gromkimi brawami. Powaga tematyki apelu wywołała u wszystkich nastrój nostalgii i zadumy, a także pozwoliła poczuć ducha przynależności narodowej.

W ostatniej części spotkania wszyscy zebrani przystąpili do wspólnego odśpiewaniem hymnu państwowego, w ramach akcji Szkoła do Hymnu. Dzięki temu każdy obecny na tym spotkaniu, poczuł się jego integralną częścią.

 Apel spełnił bardzo ważną rolę, jaką jest pamięć o losach naszego kraju i dążeniach do odzyskania wolności. Przygotowali go nauczyciele: Wiesława Balon, Danuta Jankowska, Aleksandra Jasiulek, Anita Kreklau, Monika Wejner – Mróz, Janusz Jankowski oraz nauczycielki przedszkola i nauczania zintegrowanego.

Autor: Janusz Jankowski